محدوده قیمت
۰ تومان
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرتب سازی :

پیش فرض
زنانه

گردنبند طره موی بلند فرق کج

۴,۱۴۷,۷۳۳تومان
انتخاب طرح
کالکشن‌

گردنبند طره با مدل موی چتری کوتاه

۴,۲۹۹,۵۹۶تومان
انتخاب طرح
کالکشن‌

گردنبند طره با مدل موی بلند با فرق یک طرفه

۴,۷۲۱,۷۳۸تومان
انتخاب طرح
کالکشن‌

گردنبند طره مدل موی مصری

۵,۵۱۹,۱۱۷تومان
انتخاب طرح
طره

گردنبند طره با مدل موی گوجه

۴,۹۰۹,۳۵۶تومان
انتخاب طرح
کالکشن‌

گردنبند طره مدل موی کوتاه تا شانه پشت گوش

۴,۱۱۱,۹۷۷تومان
انتخاب طرح
کالکشن‌

گردنبند طره با مدل موی چتری و بسته

۳,۸۹۳,۰۸۸تومان
انتخاب طرح
کالکشن‌

گردنبند طره با مدل موی بافته از یک طرف

۵,۰۶۲,۴۴۲تومان
انتخاب طرح
امکان پیش سفارش
کالکشن‌

گردنبند طره با مدل موی تا شانه

۵,۲۰۶,۴۱۹تومان
انتخاب طرح
امکان پیش سفارش
کالکشن‌

گردنبند طره با مدل موی کوتاه

۴,۰۰۲,۵۳۳تومان
انتخاب طرح
امکان پیش سفارش
کالکشن‌

گردنبند طره با مدل موی فرفری مینا کاری قرمز

۵,۴۰۹,۴۰۱تومان
انتخاب طرح